Jotja Bessems Audiovisuele Producties

Jotja Bessems is regisseur en producent van documentaires en voorlichtings- en promotiefilms. Zij maakt korte films in opdracht van overheden en non-profit organisaties, bedrijven en instellingen. Als camerajournalist (camjo), cameravrouw of regisseur met crew vervaardigt zij onafhankelijke films en reportages voor web, congressen, bijeenkomsten en andere voorlichtingsdoeleinden. 

Het hele traject van idee tot film kan worden verzorgd: van concept en script tot en met opname, afwerking en duplicatie. Waar nodig doet Jotja Bessems een beroep op haar netwerk van creatieve professionals.

Opdrachtgevers zijn o.a. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Commissie voor de Milieu Effect Rapportage, RoyalHaskoning DHV, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Oxfam Novib, Waterschap Vallei en Veluwe, Gemeente Utrecht, Gemeente Amsterdam, NTR/Teleac, FNV, Ministerie van LNV, Landelijk Platform GGz, Nationaal Nereda Onderzoeks Programma, NIBUD, Per Saldo, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen.

Laatste nieuws

Ondersteuners Schiphol

Film over aanbesteding van dienstverlening aan reizigers met een beperking op Schiphol

meer producties >>