Jotja Bessems Audiovisuele Producties

Jotja Bessems is regisseur en producent van documentaires en voorlichtings- en promotiefilms. Zij maakt korte films in opdracht van maatschappelijke organisaties, bedrijven en instellingen. Als camerajournalist (camjo), cameravrouw of regisseur met crew vervaardigt zij onafhankelijke films en reportages voor web, congressen, bijeenkomsten en andere voorlichtingsdoeleinden. 

Het hele traject van idee tot film kan worden verzorgd: van concept en script tot en met opname en afwerking. Waar nodig doet Jotja Bessems een beroep op haar netwerk van creatieve professionals.

Opdrachtgevers zijn o.a. Oxfam Novib, FNV, Per Saldo, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Commissie voor de Milieu Effect Rapportage, RoyalHaskoning DHV, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Waterschap Vallei en Veluwe, Gemeente Utrecht, Gemeente Amsterdam, NTR, Landelijk Platform GGz, WIJ3.0, NIBUD, ASKV/Steunpunt Vluchtelingen.

Laatste nieuws

Stad onderweg

Een vluchtverhaal uit eigen land; een persoonlijke film over de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen en onze bereidheid om mensen op te vangen.

meer producties >>