COA

Voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers maakte Jotja Bessems in 2011 een voorlichtingsfilm voor uitgenodigde vluchtelingen. Doel is mensen tijdens hun verblijf in het vluchtelingenkamp voor te bereiden op hun komst naar Nederland. We zien drie families uit verschillende landen tijdens hun dagelijkse bezigheden: wonen, werken, boodschappen doen, reizen met openbaar vervoer. De vluchtelingen vertellen over hun ervaringen met werken en de taal leren, over de papierwinkel, over op tijd komen, etc.

Deze film is een vervolg op de in 2005 eveneens door Jotja Bessems geproduceerde film voor dezelfde doelgroep. In 2011 zijn de regels veranderd en ontstond behoefte aan een nieuwe film. Script/regie/productie: Jotja Bessems, camera/geluid: Seger Erken, montage: Natascha Jansen. Lengte film: 15:51", lengte fragment: 3:43"