Proef zuivering Utrecht

De rioolwaterzuivering in de stad Utrecht is aan vernieuwing toe. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bouwde een proefinstallatie om te onderzoeken hoe die vernieuwing eruit gaat zien. Jotja Bessems volgde de bouw van de installatie en maakte een korte film die het waterschap inzet bij pr en communicatie over dit onderwerp. Camera, script en montage: Jotja Bessems, 2e camera: Harry Smittenberg, eindmontage: Stefan de Bruijne, 2013.